Kwaliteit

Oog voor Taal staat garant voor kwaliteit en degelijkheid.
– Wij staan ingeschreven in het landelijk Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers (Wbtv-nummer 3734)
– Als richtlijn in onze dagelijkse beroepspraktijk geldt de gedragscode zoals opgesteld door het Kwaliteitsinstituut Beëdigde Tolken en Vertalers.
– Doorlopende bijscholing zorgt ervoor dat de beroepsuitoefening scherp blijft.
– Voor al onze vertalingen geldt: niet tevreden, geld terug.
– Reacties van tevreden klanten kunt u teruglezen onder Referenties.

Gedragscode
De Gedragscode voor Tolken en Vertalers regelt zaken als:
        – Kwaliteitsnormen
        – Geheimhouding
        – Onpartijdigheid en onafhankelijkheid
        – Permanente educatie
        – Omgang met auteursrechtelijk beschermde informatie
        – Wederzijdse ondersteuning van tolken onderling
U kunt de gedragscode hier lezen of downloaden.

Permanente educatie
Een vereiste voor inschrijving in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers is het volgen van permanente educatie door middel van cursussen en specialiseringen. Hierdoor blijft kennis vers en actueel.
Recentelijk gevolgde opleidingen:
        – Cultuurpsychologie – Open Universiteit (2015)
        – Algemene Tolktechnieken voor Gevorderden – ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen (2009)
        – Tolken in de geestelijke gezondheidszorg (interculturele psychiatrie), door Wereldpraktijk (2011)
        – Successierecht in Nederland, Portugal en Brazilië, door Taalkring Portugees (2012)
        – Tolken in de Algemene Gezondheidszorg, door TVcN

Garantie: niet tevreden, geld terug
Oog voor Taal wil dat u kunt rekenen op een vertaling van uitstekende kwaliteit. Daarom bieden we u een unieke garantie: bent u niet tevreden over onze vertaling, dan krijgt u uw geld terug.
Voorwaarde is dat u duidelijk en overtuigend kunt beargumenteren waarom u niet tevreden bent. Bij verschil van mening wordt de situatie voorgelegd aan een onpartijdig specialist.